Ostrava
26. – 29. 4. 2024

Objev s námi výjimečné krásy ostravské přírody!

Projekt City Nature Challenge

Na každém obydleném světovém kontinentu se nyní ve více než 500 městech schyluje ke startu naprosto ojedinělé soutěže občanské vědy v mapování městské biodiverzity s názvem City Nature Challenge. Přestože dnes je tento soutěžní projekt na globální úrovni, začínal jako malá přátelská soutěž v mapování městské fauny a flory mezi Muzeem přírodní historie v Los Angeles a Kalifornskou akademií věd v San Franciscu. Nyní už stovky měst soupeří o co nejvyšší počty pozorování organismů v rámci svých území. A protože jsme se rozhodli, že naše rychle se rozvíjející Ostrava nemůže zůstat stranou, potřebujeme co největší množství účastníků, kteří se ve dnech 26. 4.–29. 4. 2024 zapojí do monitoringu volně žijících rostlin a zvířat našeho města.

Zajímá tě příroda a chceš zjistit, jaké druhy fauny a flóry se nacházejí na území našeho města?

Pokud ano, tak bychom každého, koho toto téma zaujalo, rádi vyzvali k účasti na projektu občanské vědy jménem City Nature Challenge, kde každý bude mít možnost zmapovat netradiční rozmanitost přírody města Ostravy a přilehlého okolí. V rámci této akce budeme v přátelském duchu soutěžit s městy celého světa v mapování druhové rozmanitosti neboli biodiverzity. Zúčastnit se může každý, kdo má kromě zájmu o přírodu staženou aplikaci iNaturalist ve svém mobilním telefonu. Samozřejmě není snadné různé druhy rostlin a živočichů poznat, ale tohle vše zajistí právě zmiňovaná aplikace, kterou si lze podrobně nastudovat v návodu níže na hlavní stránce a přečíst si o soutěži další informace.

Kdy se můžeš zúčastnit?

Aplikaci iNaturalist lze využívat v rámci celého roku a na celém světě, ovšem pro City Nature Challenge se budou data sbírat pouze od 26. 4.–29. 4. 2024 na vyznačeném území v rámci města Ostravy.

Jak se můžeš zapojit?

Mapovat druhy lze během volnočasových činností jako jsou procházky, výlety, či přímo za účelem biomonitoringu pro City Nature Challenge. Pro zájemce o mapování s odborným výkladem budeme organizovat několik akcí pro školy i veřejnost. Je možné se přidat například k netradičním exkurzím po zoologické zahradě, kdy nebudou předmětem pozorování zvířata v expozicích, ale naopak volná příroda mimo ně. Také Ostravské muzeum bude pořádat terénní exkurze pro veřejnost v sobotu 27. 4. a v neděli 28. 4., které budou vést odborní pracovníci z oboru botanika a geologie.

Jak používat aplikaci iNaturalist?

Kde mapovat?

Data map ©2024 Google

Hlavní organizátor projektu v Ostravě

Partneři projektu

VŠB – Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita – přírodovědecká fakulta
Statutární město Ostrava
Zoo Ostrava
Středisko volného času Korunka
Slezská ornitologická společnost